درباره کنفرانس

همانطور که مستحضرید پایایی و دوام در کنار مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن، یکی از دغدغه‌های امروز تکنولوژی بتن در کشور می‌باشد؛ بطوریکه با پیشرفت‌های اخیر، پایایی و دوام سازه‌های بتنی به یکی از موضوعات بسیار مهم در ...

ادامه مطلب

حامیان