شرايط وتعرفه های ثبت نام كنفرانس

جهت شركت در كنفرانس ثبت نام در سايت و دريافت رمز عبور الزاميست

به هيچ عنوان مبالغ را بصورت آنلاين پرداخت ننمائيد در غير اينصور مسئوليت آن با ثبت نام كننده خواهد بود

فقط مبالغ را از طريق خودپرداز بانكها به شماره كارت 6104337941417758 پرداخت و رسيد آنرا بصورت فايل در قسمت فيش بانكي آپلود نمائيد

و يا

به شماره حساب 7333781818 نزد بانك ملت شعبه سيدجمال الدين اسدآبادي واريز و فيش آنرا بصورت فايل در قسمت فيش بانكي آپلود نمائيد

 

 

تعرفه ثبت نام تا مورخ 1396/12/20 با 20% تخفيف به شرح زير ميباشد:

 

1- دانشجويان با ارائه كارت دانشجوئي معتبر 400000 ريال

2- اعضاي حقيقي و حقوقي انجمن بتن 800000 ريال

3- ثبت نام براي افراد غير عضو(آزاد)1200000ريال

توجه : لازم به ذكر است كه شرط ثبت نام براي اعضاي انجمن بتن نداشتن بدهي حق عضويت ميباشد 

بديهي است كه تخفيف 20 % فقط تا تاريخ ياد شده ميباشد و پس از آن مبالغ بصورت كامل به شرح زير دريافت ميگردد:

1- دانشجويان عضو و غير عضو انجمن بتن 500000ريال

2- اعضاي حقيقي و حقوقي انجمن بتن 1000000ريال

3- ثبت نام افراد غير عضو (آزاد)1500000ريال

 

از متقاضيان ادارات راه و شهرسازي - سازمان راهداري و وزارت راه ، مسكن و شهرسازي استانهاي كل كشور با ارائه معرفي نامه مورد

تاييد مركز تحقيقات رايگان ثبت نام بعمل مي آيد لازم به يادآوريست كه معرفي نامه حتما" ميبايست به تاييد مركزتحقيقات راه ، مسكن و شهرسازي باشد در غير اينصورت ترتيب اثر داده نخواهدشد

همچنين ثبت نام 15 مقاله برتر برگزيده نيز رايگان است 

مدارك مورد نياز جهت آپلود در پروفايل ثبت نام كننده:

1- اعضاي حقيقي انجمن بتن كارت عضويت داراي اعتبار يك ساله

2- اعضاي حقوقي انجمن بتن كارت عضويت داراي اعتبار يكساله و يا تصوير لوگوي شركت 

3- تصوير كارت دانشجوئي معتبر براي دانشجويان و يا تصوير گواهي اشتغال به تحصيل  از سوي دانشگاه 

4- سازمانها و ادارات استانهاي كل كشور تصوير معرفي نامه ياد شده در بالا