درباره کنفرانس

همانطور که مستحضرید پایایی و دوام در کنار مشخصات فیزیکی و مکانیکی بتن، یکی از دغدغه‌های امروز تکنولوژی بتن در کشور می‌باشد؛ بطوریکه با پیشرفت‌های اخیر، پایایی و دوام سازه‌های بتنی به یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه طراحی، اجرا و نگهداری تبدیل شده است، و اکثر استانداردها و دستورالعمل‌های بین المللی در حال تغییر از حالت تجویزی به عملکردی می‌باشند.

از این رو کنفرانس ملی دوام بتن به منظور آشنایی بیشتر جامعه مهندسی با دانش روز جهان و ایران در حوزه ساخت و نگهداری سازه‌های بتنی با رویکرد دوام، توسط مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی و انجمن بتن ايران در تاریخ‌های 18 و 19 اردیبهشت ماه سال97 برگزار خواهد شد. ضمناً در این کنفرانس برنامه‌های متنوعی برای آشنایی علمی و عملی مهندسین با موضوعات مختلف در قالب کارگاه‌های تخصصی و علمی، نمايشگاه جنبی، سخنرانی‌های فنی توسط متخصصین برجسته کشور و همچنین جمعی از متخصصان دانشگاهی و اجرایی دنیا در محل مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازی برنامه‌ریزی شده است.

ا